Ιωάννα Παγκαλιά

Κυκλάδων 16, Αργυρούπολη
τηλ. 2107565143

● pagaliajo@yahoo.gr